Skip to content

Julian Assange ska överlämnas till Sverige - kommer att hämtas av svensk kriminalvård

Julian Assange kommer att hämtas av svensk kriminalvård
Julian Assange kommer att hämtas av svensk kriminalvård

The Supreme Court i London har beslutat att inte ta upp Julian Assanges ärende på nytt. Det betyder att beslutet att han ska överlämnas till Sverige står fast.

Domstolen har också beslutat att överlämnandeperioden inte ska börja gälla förrän 14 dagar från i dag. Enligt regelverket om en europeisk arresteringsorder ska Julian Assange därefter inom tio dagar föras till Sverige.

Julian Assange är häktad i Sverige och det är kriminalvården som ansvarar för transporten hit och för hans förvar här.

Förhör kommer att hållas med Julian Assange när han kommer till Sverige. Åklagaren kan inte lämna några upplysningar om planeringen för förhöret eller om eventuella andra utredningsåtgärder. Orsaken är, enligt åklagaren, att det skulle kunna störa utredningen eller skada de personer som berörs av den.

Under Julia Assanges vistelse på häktet kommer han att ha möjlighet att ha kontakter med omvärlden, under de förutsättningar som häktets säkerhets- och ordningsregler ger. Han är häktad på grund av flyktfara och kommer därför inte att ha några restriktioner som begränsar hans rätt att exempelvis att se på TV, läsa tidningar eller umgås med andra intagna.

När Julian Assange kommer till Sverige kommer Stockholms tingsrätt att hålla en häktningsförhandling. Förhandlingen ska, enligt svensk lag, hållas inom fyra dygn från det att han har anlänt hit. Vid förhandlingen ska domstolen pröva om han ska vara fortsatt häktad.

 

 

Foto: Kirsty Wigglesworth/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt