Skip to content

Julian Assange begår brott när han söker asyl i Ecuador

Julian Assange
Julian Assange

Julian Assange har sökt politisk asyl i Ecuador och befinner sig just nu vid landets ambassad i London. Genom att uppehålla sig vid ambassaden har han brutit mot reglerna kring sin borgen.

Julian Assange är misstänkt för sexuella övergrepp i Sverige och har begärts häktad av svensk åklagare. Han skulle enligt ett beslut av Högsta domstolen i Storbritannien ha överlämnats till Sverige inom kort.

Brittisk polis har nu meddelat att Julian Assange har brutit mot de restriktioner som befästes då han beviljades borgen. Assange är tvungen att befinna sig på sin registrerade adress mellan klockan 22.00 och 08.00 varje dygn.

Polisen fick vetskap om att Assange brutit mot restriktionerna runt klockan 22:20 på tisdagskvällen. Polisen kan nu gripa honom för att han brutit mot restriktionerna, men en förutsättning är att han lämnar ambassadområdet.

I ett pressmeddelande skriver Ecuadors ambassad att Julian Assange igår eftermiddag anlände till ambassaden och lämnade in en ansökan om politisk asyl. Ambassaden hänvisar till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och skriver att hans ansökan nu behandlas. Under tiden kommer Julian Assange att uppehålla sig vid ambassaden.

Claes Borgström, som företräder de två kvinnor som anmält Julian Assange, tror ändå att Assange kommer att överlämnas till Sverige:

– Han får söka asyl var han vill för min del. Men han är häktad av Svea hovrätt och det pågår ett överlämnandeförfarande som han inte kommer ifrån, säger han till Svenska Dagbladet.

Ove Bring, folkrättsexpert, menar att Storbritannien fortfarande har en skyldighet enligt den europeiska arresteringsordern att överlämna Assange till Sverige.

- Han är skyddad av ambassaden just nu men Storbritannien behöver inte respektera Ecuadors beslut att bevilja honom asyl om de gör det. Storbritannien har brustit i sin övervakning av honom men man är fortfarande bundna av den europeiska arresteringsordern och skyldigheten att överlämna honom till Sverige.

Ove Bring menar inte att det finns juridiska skäl att bevilja asyl utan snarare politiska:

- Han har ansökt om politisk asyl vilket Ecuador inte borde bevilja då Assange inte är politiskt förföljd i den mening som han själv påstår. Men kanske tror myndigheterna där att man kan vinna politiska poäng genom att ge honom asyl.

Enligt Ove Bring har Assange nu begått nya brott genom att uppehålla sig på ambassaden.

- Jag förutsätter att han har brutit mot restriktionerna i sin arrest genom att försöka undandra sig den brittiska rättvisan och ta sig in på en främmande ambassad. Samtidigt har Storbritannien brustit i sin skyldighet att hålla honom under bevakning.

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt