Skip to content

JO-kritik för polis som krävt skrivelse från misstänkt istället för muntligt förhör

I samband med en förundersökning gällande en så kallad smitning pekade vittnen ut en specifik bil och polisen spårade ägaren.

Istället för att hålla förhör med bilägaren blev han ombedd att lämna en skriftlig redogörelse för händelsen utifrån ett antal frågor.

Justitieombudsmannen, JO, som uppmärksammats om händelsen konstaterar att reglerna i rättegångsbalken fordrar muntligt förhör med misstänkt.

Enligt 8 § förundersökningskungörelsen finns dock en möjlighet till infordran av skriftlig berättelse. Men den avser främst målsägande och vittnen, och endast i undantagsfall den misstänkte.

JO jämför med situationen vid ett muntligt förhör då en skälig misstanke om brott uppstår till följd av förhörspersonens svar. Och då denne ska underrättas om misstanken samt om sina rättigheter innan fler frågor får ställas. Eftersom detta omöjligen kunde ha gjorts vid ett skriftligt förfarande är bestämmelsen inte tillämplig i detta fall.

JO finner därför att det varit fel av polisen att skicka skrivelsen, som dessutom varit illa utformad vad gäller information om att den utgjorde ett led i en förundersökning. Att polisen inte kunnat finna sitt exemplar av den anser JO än mer förstärker intrycket av oordning.

Polisen kritiseras nu för handläggningen av ärendet.

Foto: Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt