Skip to content

Hovrätts- och kammarrättscheferna: "Det är svårt att se att nämndemännen har någon naturlig uppgift"

Avskaffa nämndemännen, kräver hovrätts- och kammarrättspresidenterna
Avskaffa nämndemännen, kräver hovrätts- och kammarrättspresidenterna

Avskaffa nämndemännen i hovrätterna och kammarrätterna och se över om de överhuvudtaget ska vara kvar i underrätterna. Dessutom bör det alltid krävas prövningstillstånd för att få upp ärenden till hovrätterna och kammarrätterna. Det kräver hovrätts- och kammarrättspresidenter från hela Sverige i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag.

Bakgrunden till debattartikeln är främst det ansträngda budgetläget och de alltmer och allt fler komplicerade ärenden som hopar sig hos domstolarna.

När det gäller nämndemännen så pekar de nio domstolscheferna på den nya roll som hovrätterna och kammarrätterna har fått i samband med den stora domstolsreformen:

”Många mål är nu så komplicerade att det är svårt att tillgodogöra sig materialet utan speciell kompetens… Det är svårt att se att nämndemännen har någon naturlig uppgift i den kvalitetsgranskande roll som överrätterna numera har.

Nämndemannamedverkan lägger också hinder i vägen för att anpassa rättegångsförfarandet till det som varje enskilt mål kräver. Vi föreslår därför att överrätterna ska döma utan medverkan av nämndemän och att nämndemäns medverkan i första instans ses över”.

När det gäller frågan om prövningstillstånd i överrätterna understryker skribenterna att tyngdpunkten i rättskipningen numera ska ligga i första instans och att det redan idag krävs prövningstillstånd för att få upp många typer av mål till hovrätterna och kammarrätterna.

Den granskning som görs i samband med att prövningstillståndet i sig övervägs räcker många gånger väldigt långt, anser de:

”Det går ofta att se vid en översiktlig granskning att det knappast finns utrymme för att göra en annan bedömning än underinstanserna… Många typer av mål är dock undantagna från systenmet med prövningstillstånd. Det gäller exempelvis brottmål och skattemål.

Generella regler om prövningstillstånd, vilket för övrigt är den internationellt sett vanligaste ordningen, skulle ge snabbare handläggning, högre kvalitet och ett bättre resursutnyttjande.”

Artikeln i SvD är undertecknad av:

Thomas Rolén, kammarrätten i Stockholm

Margareta Åberg, Kammarätten i Göteborg

Peter Rosén, Kammarrätten i Jönköping

Bertil Ekholm, Kammarrätten i Sundsvall

Fredrik Wersäll, Svea hovrätt

Lennart Svensäter, Hovrätten över Skåne och Blekinge

Per Hall, Hovrätten för Västra Sverige

Sten Burman, Hovrätten för Nedre Norrland

Anders Jacobæus, Hovrätten för Övre Norrland

 

 

 

 

Illustration:Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt