Skip to content

Hovrätten fastställer domarna i unikt barnporrmål

Hovrätten har slagit fast domarna mot de inblandade i den stora barnporrhärvan där 23 kvinnor och en man dömdes för barnpornografibrott i oktober förra året.

En 43-årig man som ansågs som huvudman i en uppmärksammad barnporrhärva dömdes i tingsrätten till ett års fängelse för grovt barnpornografibrott.

23 medåtalade kvinnor dömdes även de för sin inblandning, för ringa barnpornografibrott eller brott av normalgraden, till villkorlig dom och dagsböter.

Domstolen tog i sitt avgörande bland annat fasta på elektronisk bevisning i form av exempelvis återgivna chatsamtal mellan kvinnorna och mannen och fann det styrkt att samtliga kvinnor haft uppsåt till att få barnpornografiskt material av mannen. Materialet i fråga, som bestått av såväl bilder som filmer, visade bland annat barn som hänsynslöst våldtagits på olika sätt av vuxna personer och barnen hade i vissa fall varit fastbundna.

Sex av de tilltalade överklagade avgörandet. Mannen yrkade på att gärningen skulle rubriceras som brott av normalgraden och att han under alla omständigheter skulle medges strafflindring. Fem kvinnor yrkade på friande dom, alternativt rubricering som ringa brott.

Hovrätten konstaterar att mannen under sex års tid systematisk spridit över 500 barnpornografiska bilder och filmer, där närmare hälften skildrat barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling eller är särskilt unga.

Domstolen anmärker också att mannen uppenbarligen utnyttjat kvinnornas sökande efter en seriös partner och försökt skapa ett intresse för barnpornografi hos kvinnorna i den mån intresset inte funnits tidigare.

Mannen har även i vissa fall förmått kvinnorna att producerat eget barnpornografiskt material och uppträtt efterhängset och hotfullt mot kvinnor som försökt avsluta kontakten med honom.

43-åringen ska därför dömas för grovt barnpornografibrott. Domstolen gör även samma bedömning som tingsrätten i fråga om straffvärde och påföljdsval.

Domstolen avfärdar fyra av kvinnornas invändningar om att de saknat uppsåt till att ta emot barnpornografiskt material. Rätten tar fasta på uppgifter i chatloggar och finner att kvinnorna varit medvetna om vad det varit för material mannen skickat till dem och att de även kommenterat materialet i efterhand.

Domstolen finner det även uteslutet att den femte kvinnan fått sitt e-postkonto kapat, bland annat då de mycket omfattande kontakter som hon och mannen haft pågått under lång tid.

Tingsrättens dom fastställs nu därför, med det undantaget att en av kvinnornas dagsbotsbelopp sätts ner, då hon förlorat sin anställning med anledning av den fällande domen.

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt