Skip to content

HD: Rattfyllerist ska inte betala kränkningsersättning till medpassagerare som förlorat armen

Högsta domstolen finner i en dom att en kvinna som dömts för bland annat grovt rattfylleri inte ska betala någon kränkningsersättning till en medpassagerare efter en trafikolycka. Medpassageraren, som förlorat en arm i trafikolyckan och som i hovrätten fick 30 000 kronor i skadestånd, nekas därför ersättning.

En 24-årig kvinna dömdes i tingsrätten till sex månaders fängelse för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik samt för vållande till kroppsskada.

Kvinnan hade tillsammans med två andra personer färdats en kortare sträcka, cirka två kilometer, med bil på väg till en efterfest sedan studentkåren på deras universitet stängde. Kvinnan tappade kontrollen, körde på en lyktstolpe och slog runt med bilen.

I olyckan skadades en av medpassagerna så allvarligt att hans arm fick amputeras. Kvinnan, som vid analysbesked visat sig ha 2,04 promille alkohol i blodet, ålades av tingsrätten att betala 40 000 kronor i skadestånd till mannen.

Hovrätten anmärkte senare att kvinnans vårdslöshet i trafik skulle anses konsumerad av rattfylleribrottet och satte därför ner påföljden till fyra månaders fängelse. Domstolen konstaterade att mannen självmant följt med i bilen och ansåg därför att skadeståndet kunde sättas ner till 30 000 kronor.

Högsta domstolen, HD, som tidigare meddelat prövningstillstånd i skadeståndsfrågan, konstaterar nu att föraren i det aktuella fallet visserligen varit oaktsam, men att inget talar för att hon medvetet tagit risken att passagerarna skulle bli allvarligt skadade.

Omständigheterna kan heller inte anses så försvårande att handlingen i fråga närmar sig en uppsåtlig gärning som kan jämställas med ett avsiktligt angrepp på mannens integritet. Det är därför inte heller fråga om något brottsligt angrepp som medför rätt till kränkningsersättning. Skadeståndstalan ogillas nu därför.

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt