Skip to content

Göteborgs-Posten fick inte ändra sitt varumärke – beviljas prövningstillstånd i HFD

Göteborgs-Posten ansökte om att få ändra sitt varumärke GP men fick avslag av både Patent- och registreringsverket samt Patentbesvärsrätten. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar nu prövningstillstånd i fråga om ändring av ett registrerat varumärke.

Göteborgs-Posten lämnade in en ändringsanmälan till Patent- och registreringsverket, PRV, av sitt varumärke och tillika figurmärke GP. Tidningen ville ändra sitt varumärke genom att ta bort understrykningen och skriva GP i ett annat teckensnitt.

PRV avslog ändringen av varumärket eftersom den föreslagna ändringen ansågs vara för stor. Enligt PBR är skyddsomfånget av varumärket begränsat då varumärket i huvudsak endast består av ett fåtal bokstäver. Att ta bort understrykningen och skriva GP i ett annat teckensnitt skulle innebära en betydlig visuell skillnad jämfört med hur varumärket är registrerat.

 Beslutet överklagades till Patentbesvärsrätten, PBR, som avslog överklagandet.

 Nu meddelar Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, prövningstillstånd gällande förutsättningarna för ändring av ett registrerat varumärke.

 

 

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt