Skip to content

Generaladvokaten: Dubbelbestraffning OK enligt EU-stadgan - men borde inte prövas av EU-domstolen

I sitt förslag till domstolsavgörande skriver EU-domstolens generaladvokat Pedro Cruz Villalón att han inte anser att det svenska tillvägagångssättet med dubbelbestraffning vid skattebrott strider mot EU:s bestämmelser.

 Det är Haparanda tingsrätt som har begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående ett fall där en fiskare i Kalixälven står åtalad för att ha lämnat oriktiga skatteuppgifter. Skatteverket har redan tidigare ålagt honom att betala skattetillägg och frågan är nu om det strider mot principen mot dubbelbestraffning att också åtala honom för skattebrott.

I sitt förslag till avgörande föreslår Cruz Villalón i första hand att EU-domstolen inte ska ta upp tolkningsfrågorna till prövning eftersom att domstolen saknar behörighet för detta.

Skulle domstolen ändå pröva målet menar Cruz Villalón att förbudet mot dubbelbestraffning i EU:s stadga om grundläggande rättigheter inte hindrar Sverige från att åtala och straffa en person för skattebrott även om Skatteverket sedan tidigare påfört honom skattetillägg.

Dock krävs att domstolen i dessa fall kan ta hänsyn till om en person också påförts skattetillägg och då lindra påföjden i brottmålet.

 

 

 


  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt