Skip to content

Från Europadomstolen till JO - idag tillträder Elisabet Fura sitt nya ämbete

På fredagen tillträder Elisabet Fura, tidigare domare vid Europadomstolen, som ny chefs-JO vid Riksdagens ombudsmän, JO.

I november förra året utsågs Sveriges domare i Europadomstolen Elisabet Fura av riksdagen till ny chefsjustitieombudsman. Idag, fredag, tillträder hon sin nya tjänst. Elisabet Fura efterträder Cecilia Nordenfelt som nu går i pension.

– Mina erfarenheter från Europadomstolen gör mig övertygad om att JO har en synnerligen viktig roll att fylla, inte minst när det gäller att förebygga maktmissbruk och rättighetskränkningar. Respekt för individers mänskliga rättigheter är ett ständigt pågående arbete där ansvaret är delat mellan staterna som skrivit under Europakonventionen och domstolen i Strasbourg. Det stora antalet mål som Europadomstolen för närvarande brottas med är ett tecken på att mer måste göras på hemmaplan, även i Sverige, säger Elisabet Fura i ett pressmeddelande.

Fura tog sin jur kand vid Stockholms universitet 1979. Under år 1985–2003 arbetade hon som advokat och var bland annat ordförande i Sveriges advokatsamfund (1999–2001).

Fura har deltagit i flera offentliga utredningar i Sverige och har också en rad internationella uppdrag bakom sig. År 2003 valdes hon till domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Sedan september 2010 är Elisabet Fura hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt