Skip to content

Fokus på återfallsförbrytarna i Fredrik Wersälls nya straffsystem - "förstagångarna" slipper fängelse

Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll
Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll

Förstagångsförbrytare som döms till mindre än ett års fängelse ska alltid få sitt straff villkorligt – oavsett brott. Samtidigt blir det hårdare tag mot återfallsförbrytarna. Det är två av de viktigaste punkterna i hovrättspresidenten och före detta riksåklagaren Fredrik Wersälls förslag till ett helt nytt straffsystem som nu har överlämnats till regeringen.

Fredrik Wersälls utredning innebär omfattande förändringar i det svenska straffsystemet – nämligen:

Skyddstillsyn och villkorlig dom, som i dag är alternativ till fängelsestraff, avskaffas och straffen för vuxna lagöverträdare ska bestå av två påföljder – nämligen böter och fängelse.

Om ett fängelsestraff är på kortare tid än ett år och den dömde är tidigare ostraffad ska fängelsestraffet dömas ut villkorligt för alla brottstyper. Ett villkorligt fängelsestraff ska, till skillnad mot dagens villkorlig dom och skyddstillsyn, vara tidsbestämt. Det ska dessutom alltid kombineras med ett tilläggsstraff; böter, samhällstjänst, övervakning, hemarrest eller olika former av vård som är hårdare och mer ingripande ju allvarligare brottet är.

Fängelsestraff på ett år eller mer ska bara kunna dömas ut villkorligt om de kombineras med ingripande missbruksvård eller motsvarande eller om det handlar och mycket speciella undantagssituationer.

Vid återfall i brott ska brottslingen dömas till ett ovillkorligt fängelsestraff eller ett villkorligt fängelsestraff med en strängare tilläggssanktion. Det ska också kunna beslutas att ett tidigare utdömt villkorligt fängelsestraff ska verkställas i anstalt.

Frivårdens insatser för att motverka återfall i brott ska öka i omfattning. Om brottslingen inte frivilligt fullgör tilläggssanktionen ska det kunna beslutas att det villkorliga fängelsestraffet ska verkställas i anstalt.

Bötesstraffen vid dagsböter ska höjas. Dagsböter ska alltid vara strängare än penningböter och därför alltid dömas ut med minst 4 000 kronor.

Brottslingar i åldern 18 till och med 20 år ska i större utsträckning än i dag behandlas som vuxna när straffet bestäms samtidigt som socialtjänstens huvudansvar för brottslingar under 18 år ska behållas och utvecklas. Ungdomspåföljderna ska dessutom tillämpas mer enhetligt över hela landet.

Utredningen föreslår också att nya påföljder - kontaktskyldighet för unga, ungdomsövervakning och varningsstraff - ska införas för unga brottslingar.

Kontaktskyldighet för unga ska vara ett alternativ till ungdomsvård eller ungdomstjänst och innebära att den unga ska hålla kontakt med en särskild kontaktperson som ska ha en både stödjande och kontrollerande uppgifter.

Ungdomsövervakning ska kunna dömas ut vid mer allvarlig brottslighet. Påföljden ska vara intensiv, behandlingsinriktad och innehålla vissa inskränkningar i den dömdes rörelsefrihet – till exempel förbud att lämna bostaden på helgkvällar och helgnätter vilket ska kunna kontrolleras med elektroniska hjälpmedel.

Varningsstraff ska kunna dömas ut i stället för ett lågt bötesstraff om den unge tidigare är ostraffad.

Fredrik Wersäll föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2015.

 

 

 

Foto: Lars Pehrson/SvD/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt