Skip to content

"Fler än DO bör driva diskrimineringsmål"

Fler aktörer måste ges möjlighet att driva diskrimineringsmål i domstol. Det anser Diskrimineringsombudsmannen, DO, som idag överlämnar en skrivelse till regeringen med förslag på ett antal åtgärder för att fler ska kunna driva diskrimineringsmål.

Enligt diskrimineringsombudsman Agneta Broberg behövs fler aktörer i samhället för att de som utsatts för diskriminering ska få hjälp att hävda sina rättigheter i domstol.

Det är också slutsatsen i skrivelsen Bättre möjligheter att driva diskrimineringsärenden som DO överlämnar till regeringen på tisdagen, enligt Svenska Dagbladet.

Bland de förslag som DO för fram finns följande:

Skapa en processfond från vilken enskilda eller föreningar kan söka pengar för att bekosta drivandet av viktigare diskrimineringstvister i domstol

Förbättra villkoren för antidiskrimineringsbyråer

Stärk rättshjälpssystemet

Skapa förutsättningar för att förbättra försäkringsskyddet och rättsskyddet vid domstolsprocesser

Se över reglerna vid rättegångskostnader

Foto: Scanpix

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt