Skip to content

Var tredje åklagare är positiv till anonyma vittnen i Sveriges domstolar

Var tredje åklagare är beredd att tillåtna anonyma vittnen i domstolar i syfte att bekämpa den organiserade brottsligheten. Bland advokater däremot är motståndet stort. Det visar en undersökning som SVT gjort.

SVT har genomfört en undersökning där de bland annat har frågat landets åklagare, advokater och domare om de är beredda att tillåta anonyma vittnen, undantagsvis och under noga reglerade former, i domstolarna.

Enligt SVT svarade 176 av 504 tillfrågade åklagare, 35 procent, ja på frågan. En av dem är kammaråklagare Jerker Asplund som arbetar i Stockholms södra förorter.

- Det blir svårare och svårare att få personer att våga komma till domstolen och vittna. Det är också svårt för polisen att få personer att våga berätta vad som hänt. Det har försvårat ett antal utredningar som jag har varit förundersökningsledare för, säger han till SVT.   

- Jag tycker att det skulle kunna finnas en möjlighet att införa den form av anonyma vittnen som finns exempelvis i det norska rättssystemet. Det handlar om väldigt grova brott, det handlar om att det inte är den avgörande bevisningen och i det lilla fåtalet fall tycker jag att det är rimligt och den praxis jag tagit del av från Europadomstolen tillåter också anonyma vittnen, fortsätter han.

Bland domarna vill 51 av 340, alltså 15 procent, tillåta anonyma vittnen i domstolarna. Enligt Stefan Strömberg, lagman och chef för Göteborgs tingsrätt, är det inte omöjligt att det blir så i framtiden.

- Jag tror att vi måste vara beredda på att det möjligen kan bli på det sättet, därför att när det gäller den organiserade brottsligheten så är det så att de inte spelar efter våra regler och det innebär att vi måste se över våra regler för att ha en möjlighet att trycka tillbaka dem. De är ju ett hot mot samhället, säger han till SVT.

Bland advokaterna däremot verkar motståndet mot anonyma vittnen vara stort. Bara 28 av 302 som svarat på frågan, nio procent, vill tillåta anonyma vittnen i domstolar.

En av dem som är kritiska är advokat Christer Söderberg som deltagit i flera stora uppmärksammade rättegångar, bland annat i Knutbymålet.

- Jag är oerhört kritisk mot detta. När man i en försvararroll ska ställa frågor till ett vittne så är det ett helhetsintryck man ändå vill ha. Även om vittnet är rädd så får man läsa in vad det har för betydelse i trovärdighet och tillförlitlighet. Anonymiteten gör ju att man tappar i tillförlitlighet, säger han till SVT.

Foto: Scanpix

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt