Skip to content

"Det behövs ett minimiskydd för misstänkta och åtalade inom EU"

Justitieminister Beatrice Ask
Justitieminister Beatrice Ask

Det behövs ett minimiskydd för misstänkta och åtalade personer inom EU. Det är en av de frågor som justitieminister Beatrice Ask idag är med och diskuterar i Rådet för rättsliga och inrikesfrågor i Luxemburg.

Alltfler EU-invånare bor, arbetar och reser i andra EU-länder - därför är det också fler som riskerar att bli inblandade i brottmål utomlands:

"Att få en rättvis rättegång är en grundläggande rättighet för EU-medborgare. För att det rättsliga samarbetet ska fungera i praktiken behövs ett minimiskydd för misstänkta och åtalade personer. Det är också viktigt att bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan EU-ländernas rättsväsenden", skriver regeringen.

En av de frågor som står på dagens agenda handlar om misstänkta och åtalade personers rätt till försvarare och deras rätt att få kontakta anhöriga, arbetsgivare och ambassad eller konsulat när de är frihetsberövade. Ordförandeskapet hoppas nå en överenskommelse i rådet för att förhandlingar med Europaparlamentet ska kunna inledas.

Rådet förväntas också nå en politisk överenskommelse om hur en utvärderingsmekanism för Schengen ska fungera.

 

 

 

Foto: Pontus Lundahl/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt