Skip to content

Bristande tillgänglighet för funktionshindrade ska omfattas av diskrimineringslagen

Diskrimineringslagstiftningen borde omfatta även bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det anser en majoritet i Arbetmarknadasutskottet som därmed kör över regeringspartierna.

Utskottets majoritet menar att frågan om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund redan har utretts. Det finns inte anledning att ytterligare fördröja en lagreglering på området.

En avgörande förutsättning är, enligt utskottet, att reformen införs på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt. De utredningar som har gjorts visar nämligen att det är svårt att beräkna merkostnaderna men det bör inte tas till intäkt för att inte göra något alls, konstaterar utskottet.

Utskottet anser att det finns stora vinster att göra för såväl enskilda personer som samhället i stort. Ett tillgängligare samhälle kan bidra till ökad förvärvsfrekvens, höjd utbildningsnivå och ökad delaktighet bland personer med funktionsnedsättning.

Det är enligt utskottet viktigt att reformen både går ihop med god hushållning i offentlig sektor och tar hänsyn till förutsättningarna för näringslivets utveckling.

Regeringspartierna reserverar sig eftersom man anser att det finns flera frågor, som gäller både innehåll och kostnader, som återstår att lösa. En av de frågor som diskuteras är om bristande tillgänglighet enligt lag ska kunna utgöra diskriminering.

 

 

 

Foto: JC Dhien/ Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt