Skip to content

Baker & McKenzie i Stockholm satsar på unga partners

Baker & McKenzie har utnämnt tre nya partners till Stockholmskontoret. – Förutom att vi expanderar inom deras tre expertområden får vi också en föryngring i delägarkretsen vilket kommer att ge oss nya infallsvinklar och en ny dynamik, säger Sten Bauer, Managing Partner på Stockholmskontoret.

Baker & McKenzie har utnämnt Sylvia Lindén, Joakim Falkner och Morvarid Dorkhan Nilsson till nya partners på byråns Stockholmskontor. Sylvia Lindén och Joakim Falkner började på byrån under maj månad, medan Morvarid Dorkhan Nilsson har varit anställd som biträdande jurist sedan år 2005.

– Det här är tre advokater som alla är mycket framstående inom sina respektive områden och vi är mycket glada över att ha kunnat erbjuda dem partnerskap, säger Sten Bauer, Managing Partner på Baker & McKenzies Stockholmskontor, i ett pressmeddelande.

– Förutom att vi expanderar inom deras tre expertområden får vi också en föryngring i delägarkretsen vilket kommer att ge oss nya infallsvinklar och en ny dynamik, fortsätter han.

Sylvia Lindén specialiserar sig främst på större internationella och europeiska transportprojekt och är verksam som rådgivare i offentliga upphandlingsärenden och offentlig rätt. Hon kommer närmast från det internationella transportföretaget Keolis Group där hon under fem år ledde den juridiska avdelningen i Norden.

Sylvia Lindén har även arbetat med miljörätt och varit verksam som adjungerad domare vid Miljööverdomstolen i Stockholm. Hon erhöll sin juristexamen vid Uppsala universitet 1999 och var medlem av Advokatsamfundet 2005-2007. Från och med 2012 är Sylvia Lindén återigen medlem av Advokatsamfundet.

– Sylvia Lindén kommer till byrån från en chefspost i näringslivet och med den erfarenheten kan hon hjälpa oss att fortsätta utveckla vår verksamhet. Dessutom arbetar hon med transporträtt, ett område som växer med urbaniseringen och större transportbehov och där Baker & McKenzie ser en tydlig potential för tillväxt, säger Bauer i ett pressmeddelande.

Joakim Falkner listades i år som Leading Lawyer inom Kapitalmarknadssegmentet av IFLR1000 och kommer närmast till Baker & McKenzie från annan internationell advokatbyrå i Stockholm. Han är verksam inom arbetsgrupperna Värdepapper, Företagsförvärv, Bolagsrätt samt Bolagsstyrning och biträder klienter i kapitalmarknadstransaktioner under svensk, amerikansk och engelsk rätt.
Joakim Falkner erhöll sin juristexamen vid Uppsala universitet 2002 och har en Master of Laws från Suffolk University i Boston i USA. Under 2010 och 2011 var han verksam i London och han är, utöver advokat i Sverige, även solicitor i England och Wales.

Morvarid Dorkhan Nilsson har stor efterfarenhet inom området offentlig rätt. Hennes huvudsakliga verksamhetsområde är offentlig upphandling och hon biträder klienter inom allt som rör upphandlingsprocesser. Hon är även en del av arbetsgrupperna för konkurrensrätt och kommersiella avtal. Morvarid Dorkhan Nilsson erhöll sin juristexamen vid Lunds universitet 2002 och har därefter tjänstgjort som tingsnotarie vid Länsrätten i Skåne. Hon har även arbetat som fiskal vid Kammarrätten i Jönköping där hon handlagt ett flertal begäran om överprövningar i upphandlingsärenden.

Morvarid Dorkhan Nilsson har arbetat på Baker & McKenzie sedan 2005 och är medlem av Advokatsamfundet sedan 2008. Hon är medförfattare till flera juridiska publikationer, handböcker och artiklar inom rättsområdet offentlig upphandling.

– Det är med både stolthet och glädje som vi utnämner Morvarid till partner, och det är särskilt kul att se hur våra kompetenta biträdande jurister kan växa in i rollen som partner, säger Bauer i ett pressmeddelande.

Utnämningarna träder i kraft den 1 juli 2012.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt