Skip to content

Arbetstagare med arbetsoförmåga under semestern har rätt att ta ut semestern senare

Arbetstagare, med tillfällig arbetsoförmåga, kan enligt artikel 7.1 i direktiv 2003/88/EG, avbryta sin semester för att senare ta ut hela eller den återstående delen av den vid ett annat tillfälle. Det konstateras i ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

En spansk domstol hade begärt förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål som låg för den nationella domstolen. Målet gällde en tvist som uppstått efter ett medlingsförfarande i en kollektiv konflikt.

Den nationella domstolen undrade om artikel 7.1 i direktiv 2003/88/EG utgjorde hinder för en tolkning av en nationell lagstiftning som innebar att det inte är tillåtet att avbryta semestern för att senare ta ut hela eller den återstående delen av den vid ett annat tillfälle, om arbetstagaren har en tillfällig arbetsoförmåga under perioden.

I artikeln föreskrivs bland annat att medlemsstaterna ska se till att varje arbetstagare har rätt till en årlig betald semester om minst fyra veckor.

EU-domstolen konstaterar att arbetstagares rätt till årlig betald semester är en princip av särskild betydelse inom EU-rättens sociala regelverk.

Som svar på frågan finner EU-domstolen att artikeln utgör hinder för att tillämpa nationella bestämmelser som förhindrar arbetstagare, som under den årliga semestern befinner sig i en situation av arbetsoförmåga, att senare ta ut semestern.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt