Skip to content

Åklagarmissar medför ogillade åtal och straffsänkningar i smuggelhärva

Tingsrätten dömde sju av tio åtalade i en smugglinghärva för bland annat smugglingsbrott och bokföringsbrott. Hovrätten riktar dock skarp kritik mot bland annat åklagarens processföring och friar därför nu alla tilltalade utom tre, som får väsentligen sänkta straff.

Tio personer åtalades för bland annat grov smuggling, grov oredlighet mot borgenärer och grovt bokföringsbrott.

De tilltalade påstods i varierande utsträckning ha varit delaktiga i att ha infört drygt 191 000 liter alkohol och 70 miljoner cigaretter till Sverige från Italien och Tyskland utan att anmäla detta till tullen. Förutom de importerade varorna hade även 42 miljoner cigaretter från ett svenskt bolag förvärvats och sålts vidare.

Tingsrätten dömde sju av de tilltalade för olika smugglings- och bokföringsbrott. Påföljderna bestämdes från villkorlig dom och dagsböter upp till fängelse i sex år. Fyra av de tilltalade meddelades näringsförbud i fem respektive tio år.

Hovrätten konstaterar nu att det är uppenbart att hanteringen av de enorma mängderna sprit och cigaretter är olaglig och att syftet tycks ha varit att undandra staten skatt.

Åklagaren har dock endast, förutom bokföringsbrotten, fört talan om att förfarandet med alkoholen ska utgöra smugglingsbrott och förfarandet med cigaretterna grov oredlighet mot borgenärer. Detta förhindrar hovrätten att pröva om gärningarna utgör skattebrott eller någon annan brottslighet.

Hovrätten uttalar även att "det har saknats en konsekvent linje i processföringen och åklagarens sätt att presentera den omfattande bevisningen och förmåga att belysa viktiga rättsfrågor har inte alltid präglats av den stringens som kan krävas i mål av den här omfattningen".”

Hovrätten finner också att smugglingslagen inte är tillämplig, eftersom bolaget som köpte och förde in spriten var godkänt som importör och hade erforderliga tillstånd. Smugglingsåtalen ogillas därför.

Beträffande cigaretterna ogillar rätten åtalen om grov oredlighet mot borgenärer i samtliga fall, förutom ett där hovrätten ändrar domen till medhjälp till brottet. Ingen bokföring har dock upprättats för verksamheten och därför dömer rätten tre av de tilltalade för olika grader av bokföringsbrott.

Sammantaget dömer hovrätten tre av de tilltalade. Två för grovt bokföringsbrott till näringsförbud i tre år och fängelse i sex respektive fyra månader. Den tredje döms  till fängelse i två år och nio månader för dopningsbrott, medhjälp till grov oredlighet mot borgenärer och två fall av medhjälp till grovt bokföringsbrott. Dessutom meddelas näringsförbud i åtta år.

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt