Skip to content

"Advokaternas ersättning måste vara konkurrenskraftig mot domarnas och åklagarnas"

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg

Advokatsamfundet sågar Statskontorets rapport om rätt till ersättning för offentliga försvarare och andra rättsliga biträden. Bland annat anser samfundet att ersättningen inte är tillräckligt för att ge advokater en konkurrenskraftig ersättning jämfört med domare och åklagare. 

Advokatsamfundet är i sitt remissvar till Statskontorets rapport om rätt till ersättning för offentliga försvarare och rättsliga biträden kritisk till många av förslagen som Statskontoret lägger fram. Rapporten rör beräkningsmodellen för timkostnadsnormen som styr ersättningen av allmänna medel till offentliga försvarare och andra rättsliga biträden.

Statskontoret föreslår bland annat att nivån ska ligga fast på dagens nivå och att löneutvecklingen för domare och åklagare inte längre ska vara en faktor att ta hänsyn till då man fastställer timkostnadsnormen. Advokatsamfundet vänder sig mot att man istället ska ta hänsyn till löneutvecklingen för tjänstemän inom tillverkningsindustrin.

Advokatsamfundet håller inte heller med Statskontoret om att ersättningen är tillräcklig för att täcka advokatbyråernas kostnader. Enligt kritiken är till exempel inte de i förslaget beräknade lokalkostnaderna anpassade till den kostnadsnivå som råder i storstäderna.

Enligt Advokatsamfundet är ersättningen inte heller tillräcklig för att ge advokater en konkurrenskraftig ersättning i jämförelse med den ersättning som domare och åklagare får.

”Om regeringen anser att det för framtiden ska finnas advokater i tillräcklig omfattning som är beredda att företräda enskilda måste timkostnadsnormen i stället höjas, så att ett system som tillgodoser rimliga krav på lönsamhet i enlighet med tidigare utredningar skapas”, skriver Advokatsamfundet.

 

 

Foto: Yvonne Åsell/Scanpix

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt