Skip to content

72 procent av storföretagen föredrar skiljeförfarande framför domstol - SCC högst rankat

72 procent av de företag som ingå i Roschier Disputes Index 2012 föredrar att lösa konflikter genom skiljeförfarande i ställer för i domstol. Undersökningen visar också att det är Stockholms handelskammares skiljedomsinstituts regler, SCC- reglerna, som rankas högst av de tillfrågade nordiska företagen.

Bland de undersökta företagen med en årlig global omsättning på mer än 5 miljarder euro, föredrar nästan 50 procent SCC framför andra alternativ.

Företagen uppger att neutralitet, möjligheten att utse skiljemän, reglernas rykte och tillämplig lag är de  faktorer som har störst betydelse vid valet av skiljedomsinstitut. Undersökningen visar att SCC-reglerna är de regler som oftast tillämpas i faktiska skiljeförfaranden.

Rapporten visar att 72 procent av de tillfrågade företagen föredrar skiljeförfarande framför domstol. Orsaken är möjligheten att få rätt expertis, skiljeförfarandets privata natur, processens snabbhet, möjligheterna till verkställighet och domens slutgiltighet. 

Undersökningen genomfördes bland de 192 svenska och finska företag som har högst omsättning. Resultaten baserar sig på intervjuer med chefsjurister, bolagsjurister, vd:ar och ekonomichefer som svarade på frågorna med ett globalt perspektiv. 

 

 

Foto: Ulf Berglund/Scanpix  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt