Skip to content

Uppsala vill ha fler doktorander i fastighetsrätt – inleder samarbete med KTH

Juridicum vid Uppsala universitet inleder ett samarbete med Kungliga tekniska högskolan i Stockholm när det gäller forskning kring fastighetsrätt. Syftet är bland annat att få fler doktorander i ämnet.

- KTH är väletablerade inom forskningen på fastighetsrättens område, vilket tillsammans med vår erfarenhet skapar goda förutsättningar för en utveckling av den fastighetsrättsliga forskningen, säger Margareta Brattström, professor i civilrätt.

Den 1 april påbörjade Richard Hager sin anställning som universitetslektor i fastighetsrätt vid juridiska fakulteten. Han får nu uppgiften att leda samarbetet och kommer att dela sin tid mellan fakulteten och Kungliga tekniska högskolan där samverkan kommer att ske med Institutionen för fastigheter och byggande.

- Han har tidigare disputerat i fastighetsrätt och har forskat inom området under de senaste åren. Han har precis den kompetens vi söker och får en nyckelroll när det handlar om att utveckla den gemensamma forskningen, säger Erika P Björkdahl, docent i civilrätt och föreståndare för IFF – ett fastighetsrättsligt institut under den juridiska fakulteten.

Förutom Richard Hager, Erika P Björkdahl och Margareta Brattström, som tidigare var föreståndare för IFF, kommer bland andra professor Mikael Möller och juris doktor Peter Strömgren att delta i samarbetet med KTH.

- Vi tror att detta kan ge skjuts åt vår forskningsverksamhet. Vi vill också att detta ska ge en effekt av fler doktorander inom ämnet, säger Erika P Björkdahl. 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt