Skip to content

Uppsala universitet först i Europa med utbildning om investeringstvister

Uppsala universitet lanserar, som första universitet i Europa, en ny masterutbildning med inriktning på investeringstvister. Utbildingen kommer att ledas av Kaj Hobér, delägare på Mannheimer Swartling och professor i internationell investeringsrätt och handelsrätt vid universitetet.

Programmet som inleds hösten 2013 kommer att ge studenterna möjlighet att lära sig mer om de komplexa processuella och materiella frågorna som uppkommer i investeringstvister, skriver Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut. 

Processuella frågor som är unika för investeringstvister – som jurisdiktionsinvändningar, MFN-klausuler och transparens – kommer att stå i fokus för 35 masterstudenter på utbildningsprogrammet som kommer att ledas av Kaj Hobér.

Studenterna ska först lära sig grunderna för internationellt kommersiellt skiljeförfarande för att sedan övergå till att läsa om de principer som gäller för utländska investeringar och fördragsrätt. Med dessa grundkunskaper kommer man sedan att fortsätta att titta på de processuella frågor som uppkommer i investeringstvister.

Utbildningen bygger på grupparbete i syfte att använda studenternas olika perspektiv för att lösa verklighetsinspirerade problem. Utbildningen innehåller också ett spelat förfarande, uppsatsskrivande och ett mindre antal traditionella föreläsningar.

 

 

 

Foto: Mannheimer Swartling

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt