Skip to content

TV4 fälls av domstol för gynnande av vodkaföretag

Granskningsnämnden för radio och TV kritiserar TV4 för otillbörligt gynnande av kommersiella intressen genom utformningen av ett inslag om en ny vodka. 

Granskningsnämnden ansökte om att TV4 skulle åläggas att betala en särskild avgift om 15 000 kronor.

Förvaltningsrätten konstaterar nu att vodkaföretaget har getts en sådan omfattande exponering att sändningen har inneburit ett gynnande av kommersiella intressen.

Framhävandet av vodkan kan enligt domstolen inte anses motiverat av ett informations- eller underhållningsintresse och är därför otillbörligt.

Mot bakgrund av bland annat detta påförs TV4 en särskild avgift. Eftersom sändningen skedde av misstag bestämmer nämnden avgiften till 15 000 kronor.

 

Gustaf Blomberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt