Skip to content

Trots oklara regler – Supreme Court överlämnar Julian Assange till Sverige

Det behöver inte vara en domstol som utfärdar en europeisk arresteringsorder – även om reglerna är oklara. Det slår brittiska Högsta Domstolen fast som därför beslutar att Julian Assange ska utlämnas till Sverige.

 Högsta Domstolen i Storbritannien har beslutat att Julian Assange ska utlämnas till Sverige. Svenska överåklagaren Marianne Ny har begärt att han ska utlämnas då man vill förhöra honom angående anklagelser om våldtäkt i Sverige. Hon utfärdade därför en europisk arresteringsorder.

Julian Assange har motsatt sig arresteringsordern då han menar att en åklagare inte borde kunna utfärda en sådan. Han menar att en arresteringsorder enligt EU:s bestämmelser endast kan utfärdas av en ”judicial authority” som är oberoende av staten och opartisk i ett specifikt rättsfall. Eftersom en åklagare har del i rättsprocessen och verkar för en fällande dom hävdar han att hon inte är opartisk.

Vidare har Julian Assange hävdat att, enligt engelsk lagstiftning, borde endast en domstol eller en domare kunna utfärda en arresteringsorder.

Domstolen i Storbritannien konstaterar att det är praxis även i andra länder än Sverige att en arresteringsorder utfärdas av åklagare. De hävdar att EU:s bestämmelse är otydlig eftersom att det inte går att med säkerhet utläsa om en ”judicial authority” kan utgöras av en åklagare men drar samtidigt slutsatsen att om avsikten med bestämmelsen hade varit att en åklagare inte skulle kunna utfärda en arresteringsorder hade det framgått.

 

 

 

 

Foto: Leftarakis Pitarakis/Scanpix

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt