Skip to content

Tio procent av återfallsförbrytarna står för 29 procent av återfallen

Kriminella som har dömts vid minst fyra tillfällen löper tio gånger högre risk att återfalla i brott jämfört med andra brottslingar. Det visar statistik som presenterades av Brottsförebyggande rådet, BRÅ, idag.

Brå publicerar idag ny slutlig statistik över återfall i brott 2003-2005. Den slutliga statistiken visar att 41 procent av de personer som lagfördes eller frisläpptes 2005 återföll i brott inom tre år.

Det finns skillnader mellan olika grupper av lagöverträdare när det gäller kön, ålder och tidigare belastning. Analyser visar bland annat att personer med fyra eller fler tidigare belastningar löper mer än tio gånger högre risk att återfalla i brott inom tre år än de utan tidigare belastning. Män löper 46 procent högre risk än kvinnor att återfalla i brott.

- Återfallsmönstret är mycket stabilt över tid och resultaten överensstämmer i stort sett med tidigare utgåvor av statistik, säger Eva Lindroth, statistiker på Brå. 

Statistiken visar att mediantiden till första återfall i brott efter en lagföring eller ett frisläppande 2005 var sju månader och tre veckor. Risken att återfalla är som störst precis efter en lagföring eller frigivning.

En femtedel av dem som återfaller gör det redan efter två månader. I statistiken redovisas också hur många brott varje person återfallit i under de tre år de följs upp.

- Analyserna visar att det är en förhållandevis liten grupp på 10 procent, som står för en relativt stor del, 29 procent, av återfallen, säger Henrik Hellborg, statistiker på Brå. 

 

FOTO: Alexandre Meneghini/Scanpix

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt