Skip to content

Tingsrättsdomare JO-kritiseras för felaktig handläggning

Justitieombudsmannen riktar nu kritik mot en tingsrättsdomare för felaktig handläggning i samband med att denne rättade en dom.

En person hade i en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, framfört kritik bland annat mot Mora tingsrätt gällande handläggningen av ett brottmål.

En ansvarig domare hade rättat en dom avseende bland annat påföljden för tre av de fem tilltalade i målet där antalet timmar för ungdomstjänst i domslutet hade satts för lågt i jämförelse med det som angetts i domskälen. Rättelsen skedde utan att parterna fått tillfälle att yttra sig.

JO konstaterar att rättelsebeslutet, med hänsyn bland annat till att rättelsen skedde dagen innan överklagandetiden gick ut, skulle ha kommuncerats med parterna. Beslutet skulle dessutom ha expedierats till parterna med en fullföljdshänvisning om hur det kunde överklagas samt ha antecknats på varje exemplar av domen, vilket inte skett.

JO noterar dock att tingsrätten nu har infört nya rutiner gällande kommuniceringen av rättelsebeslut samt anteckning av det på originalavgörandet.

Trots detta kan den ansvariga domaren inte undgå kritik för den bristfälliga hanteringen av rättelsen av domen. Tingsrättsdomaren JO-kritiseras nu därför.  

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt