Skip to content

Tingsrätt ansåg att privat försvarare inte behövdes - ombud fick sätta sig på åhörarplats

Den åtalade mannen kom till Solna tingsrätt tillsammans med sin privata försvarare - som ombads att lämna sin klients sida och sätta sig på åhörarplats. Rättens ordförande får nu kritik från JO som konstaterar att det av tingsrättens egna anteckningar framgår att det inte fanns behov av någon försvarare.

Mannen stod åtalad vid Solna tingsrätt för ringa narkotikabrott. Redan i samband med närvarokontrollen uppgav ombudet att hans klient inte visste hur en rättegång går till och att det var en av anledningarna till att han hade med sig en privat försvarare.

När tingsrättens ordförande hade berättat för den åtalade mannen om vad som skulle hända under förhandlingen uppstod en diskussion om vad den åtalade själv skulle behöva berätta och när ombudet kunde föra hans talan.

Rättens ordförande uppfattade då att den åtalade mannen sade till sitt ombud; "ja, men då så, då behöver jag inte hjälp av dig". Hon bad då ombudet att sätta sig på åhörarplats. I sitt svar till JO beklagar hon att ombudet uppfattade detta som om han avvisades som ombud:

”Jag kan nu i efterhand, trots den tilltalades uttalande, se att jag ändå skulle ha upplyst honom om hans rätt att ha försvarare och frågat honom om han ändå inte ville att XX skulle sitta kvar i rollen som hans försvarare... Jag är väl medveten om att det inte ska göras någon prövning om det föreligger behov av en privat försvarare."

Justitieombudsmannen Lars Lindström konstaterar att ombudets och tingsrättens versioner inte helt stämmer överens med varandra. Han skriver dock i sitt beslut att det i handlingarna från domstolen de facto står antecknat att det är ordföranden som konstaterar att det inte finns behov av försvarare. JO skriver:

”Inte heller enligt ordförandens version framgår att den tilltalade uttryckligen sagt att han inte längre önskade att ha XX som sin försvarare. Det var därför fel av henne att be XX lämna sin plats vid den tilltalades sida och sätta sig på åhörarplats.”

 

Foto: Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt