Skip to content

Thomas Olsson: "Risken är att vi hamnar i ett permanent tillstånd av nödvärnsexcess"

Agneta Bäcklund, Krister Petersson, Klas Friberg, Thomas Olsson
Agneta Bäcklund, Krister Petersson, Klas Friberg, Thomas Olsson

- För tio år sedan bar de här människorna mc-väst. Idag ser de ut som ni, sa chefen för Rikskriminalen, Klas Friberg, och tittade ut över församlingen av kostymklädda jurister, professorer och en rikspolischef då han igår debatterade kriget mot den organiserade brottsligheten med bland annat advokaten Thomas Olsson.

Debatten hölls i samband med att Svenska kriminalistföreningen höll årsmöte i Rosenbad på torsdagskvällen. Rubriken var ”gängkrig eller krig mot gängen” – ett ordval som i sig skapade diskussion. 

Debatten leddes av justitierådet Agneta Bäcklund och i panelen satt Klas Friberg, chef för Rikskriminalen, Krister Petersson, chefsåklagare vid Internationella åklagarkammaren och advokat Thomas Olsson vid Silberskys advokatbyrå.

Justitierådet Agneta Bäcklund började med att sammanfatta det rättsliga läget och gick 15 år tillbaka i tiden då uttrycket grov organiserad brottslighet knappt var känt.

- Då handlade det om att utreda och lagföra redan begångna brott. Idag har man ju lämnat det perspektivet och satsar på förebyggande åtgärder och underrättelseverksamhet kring sådant som har hänt redan innan en förundersökning ens är inledd.

Klas Friberg framhöll att han i sin egenskap av chef för Rikskriminalen framförallt satsar sina resurser på att försvåra för den organiserade brottsligheten att verka. Resurserna inriktas främst på de brottsliga grupperingar som uppfyller tre kriterier: De ska använda företag i sin brottslighet, utöva otillbörlig påverkan mot människor och institutioner samt ha kapacitet att utöva våld.

- Detta är människor som tänker brott 24 timmar per dygn och som planerar brott  24 timmar per dygn, sa Klas Friberg.

Han beskrev hur de fyra huvudgrupperna ser ut: De som verkar inom ramen för etniskt sammansatta nätverk. De som verkar i territoriellt sammansatta grupper inom ett visst geografisk område. Medlemsbaserade grupper som mc-gängen. Tillfälligt eller löst sammansatta grupperingar där ett antal ”experter” går samman för att sedan splittras efter en viss planerad brottslighet.

- Konkurrensen mellan dessa grupperingar kan bli väldigt farliga. När det gäller till exempel konkurrensen mellan de territoriellt sammansatta grupperna och de medlemsbaserade gängen så är man beredd att ta till väldigt grovt våld för att försvara sina territorier.

Chefsåklagare Krister Petersson förklarade att de nya reglerna om utvidgat förverkande när det gäller pengar och egendom är ett viktigt verktyg för att kunna slå mot de kriminellas huvudmotiv - den ekonomiska vinningen. Andra metoder kan också vara effektiva men ur ett rättsligt perspektiv ser han dock vissa problem.

- De så kallade okonventionella spaningsmetoderna har ju diskuterats flitigt och det är ett problem att vi inte ha någon lagstiftning som reglerar vad som faktiskt får göras och inte göras. Idag finns bara de riktlinjer som har utfärdats av polisen.

Ett annat problem som Krister Petersson pekar på i dessa mastodontutredningar är tidsaspekten ur flera perspektiv:

- Bara att få människor att komma och vittna tar oerhört mycket tid och kraft. Ett annat problem är att det tar lång tid att få fram bevisning i så här komplicerade och stora förlopp vilket leder till att misstänkta blir sittande i häkte på väldigt långa tider – någonting som ofta kritiseras.

Just detta var en av de saker som advokaten Thomas Olsson höll med åklagaren om.

- Risken är att vi får långa häktningstider - på lite väl lösa grunder. 

Thomas Olsson höll upp en bild av de den så kallad pyramidmodell som många gånger används för att visa hur den grova organiserade brottsligheten ser ut; längst ned finns det traditionella våldskapitalet, i mitten experter från det civila samhället i form av bankirer, advokater och politiker och i toppen de så kallade imperiebyggarna.

- Jag vågar påstå att den här modellen helt saknar empirisk förankring. Den är hämtad från Italien och USA men jag har aldrig sett någon imperiebyggare i den värld där jag verkar yrkesmässigt. Där handlar det om förortsgäng – för all del organiserade, för all del våldsamma och för all del sådana som måste bekämpas. Men var finns de svenska advokaterna eller företagsledarna i detta?

 - Risken finns att en sådan här bild smyger sig in folks medvetanden – att den blir en självuppfyllande profetia som riskerar att påverka juridikens mjukare värden som till exempel bevisvärdering.

Thomas Olsson vänder sig mot uttrycket "krig" och menar att det förutsätter att det finns en förutbestämd fiende som ska bekämpas med alla medel - vilket inte handlar om rättsskipning.

- Risken är att man till slut hamnar i ett permanent tillstånd av nödvärnsexcess.

 

 

 

Foto: Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt