Skip to content

Tele2 och Tre vinner i MD - får marknadsföra mobiltelefoner som ”gratis”

Konsumentombudsmannen väckte talan i Marknadsdomstolen, MD, mot Tele2 Sverige AB och Hi3G Access AB, Tre, med anledning av bolagens marknadsföring av mobiltelefoner på sina respektive webbplatser.

Konsumentombudsmannen yrkade att domstolen skulle förbjuda bolagen att ange att någon del av erbjudandet skulle kunna fås för ”0 kronor” eller liknande uttryck vid kombinationserbjudanden för mobiltelefon och abonnemang.

MD konstaterar dock att konsumentens kostnader i de aktuella fallen får anses knutna till abonnemangen och att man därför inte betalar något extra för mobiltelefonen. Istället anses det som en tilläggsvara till abonnemanget.

MD anser därför att det inte kan anses som otillbörligt att bolagen marknadsför sina telefoner som gratis.

Tele2 medger dock i målet att det varit otillbörligt att använda motsvarande formuleringar i fall då kombinationserbjudandet innefattat en förhöjd månadsavgift. MD förbjuder nu bolaget att i sådana fall använda dylika formuleringar. Förbudet förenas med vite om en miljon kronor.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt