Skip to content

Sverigedemokraterna förlorar i domstol - politisk vilde kostar partiet 160 000 kronor

William Petzäll - politisk vilde i Riksdagen
William Petzäll - politisk vilde i Riksdagen

Sverigedemokraterna gick till förvaltningsrätten när riksdagsförvaltningen sänkte deras partistöd. Orsaken var att ledamoten William Petzäll gick ur partiet och blev politisk vilde. Nu har Sverigedemokraterna förlorat i domstolen som ger riksdgasförvaltningen rätt.

Riksdagsförvaltningen hade beslutat att inför det fjärde kvartalet 2011 betala ut knappt 160 000 kronor mindre till Sverigedemokraternas partigrupp i riksdagen för bland annat stödet för politiska sekreterare.

Anledningen var att en riksdagsledamot meddelat att han utträtt ur Sverigedemokraterna och för den återstående tiden av mandatperioden skulle vara utan partibeteckning - en så kallad politisk vilde. Riksdagsförvaltningen menade att stödet utgår i förskott beroende på partiets antal ledamöter vid ingången av varje kvartal.

När ingen ändring skedde efter omprövning överklagade Sverigedemokraterna beslutet till förvaltningsrätten. Sverigedemokraterna hävdade bland annat att stödet skulle fastställas vid ingåendet av det första kvartalet direkt efter riksdagsvalet och inte vid varje kvartals ingående.

Förvaltningsrätten har nu kommit fram till att stöd till kostnader för politiska sekreterare åt riksdagens ledamöter ska beräknas efter hur många ledamöter som tillhör partiet vid varje kvartals ingång.

Eftersom Sverigedemokraterna vid kvartalets ingående hade en riksdagsledamot mindre, avslår förvaltningsrätten överklagandet.

 

Therese Åkerlund

 

 

Foto: Henrik Montgomery

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt