Skip to content

Skolors it-system kan bryta mot lagen

Göteborgs stad får kritik av stadsrevisionen för IT-systemet Hjärntorget som används i kommunens skolor. Detta då systemet, som används av totalt 150 000 personer, innehåller information om elevers hälsa, skyddade identiteter och andra känsliga personuppgifter.

År 2010 införde Göteborg stad det så kallade ”Hjärntorget” som är ett pedagogiskt it-stöd för skolan. Syftet med it-stödet är att ge elever, vårdnadshavare, skolledare, förskolepedagoger och lärare möjlighet att lättare kommunicera och dela information med varandra. Ett system som används av totalt cirka 150 000 personer.

Stadsrevisionen som nyligen genomfört en granskning av samtliga tio stadsdelsnämnder konstaterar nu att det finns risk för att känslig information hamnar i fel händer och att samtliga tio stadsdelsnämnder bryter mot såväl offentlighets- och sekretesslagen som personuppgiftslagen.

Detta med anledning av att känslig information som närvaro, hälsa och skyddade identiteter finns att tillgå i systemet.

Stadsrevisionen lämnar nu ett tiotal rekommendationer till kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna med anledning av granskningsresultatet. De gäller bland annat lösenordsbyten för elever och periodisk genomgång av behörigheter samt en formaliserad rutin för så kallad menbedömning.

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt