Skip to content

Skistars fria liftkort var personalvård

Skatteverket beslutade att höja underlaget för arbetsgivaravgifter för bolaget Skistar AB och påföra dem ytterligare arbetsgivaravgifter och skattetillägg eftersom de fria liftkort som bolagets anställda erhöll ansågs vara en skattepliktig förmån. 

Bolaget överklagade till förvaltningsrätten som med stöd i ett kammarrättsavgörande konstaterade att utförsåkning inte var att anse som sådan enklare motion som avses i inkomstskattelagen.

Inte heller omfattades liftkorten av skattebefrielse enligt lagen  eftersom korten inte är av väsentlig betydelse för arbetsuppgifternas utförande eller var av begränsat värde. Bolaget efterbeskattades och påfördes skattetillägg.

Efter ytterligare överklagande gör kammarrätten bedömningen att det är fråga om en personalvårdsförmån eftersom korten är av mindre värde och för att fria liftkort på skidanläggningarna är sedvänja. Dessutom anses korten lämnas i form av en enklare åtgärd, eftersom utförsåkning för de anställda inte är en sport som kräver dyrbara anläggningar och kringutrustning, då den kan utföras i anslutning till arbetstidens början och slut.

Förmånen omfattar slutligen hela personalen, varför domstolen bifaller överklagandet.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt