Skip to content

Skarp JO-kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm får skarp JO-kritik sedan en kvinna fått vänta i nästan två år på ett avgörande om vårdbidrag.

I en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, anförde en kvinna kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm med anledning av att hon väntat i nästan två år på ett avgörande om vårdbidrag.

Av utredningen framgick att hon överklagade beslutet i januari 2010 och att förvaltningsrätten i november 2011 fortfarande inte meddelat dom i målet.

JO framhåller att det i regeringsformen numera finns ett uttryckligt krav på att en rättegång ska genomföras inom skälig tid. Dessutom har regeringen för år 2011 och 2012 satt upp ett krav på att merparten av målen i landets förvaltningsrätter ska vara avgjorda inom sex månader.

JO konstaterar att kritik på grund av långa handläggningstider har riktats mot Förvaltningsrätten i Stockholm vid tidigare tillfällen. Det aktuella målet har nu blivit avgjort, vilket medfört en handläggningstid på sammanlagt ett år och tio månader.

Även med beaktande av domstolens överbelastning är JO starkt kritisk till handläggningstiden och meddelar att domstolens arbete kommer att följas upp tills dess att situationen blivit acceptabel.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt