Skip to content

Riktigt hundliv skattas högre av Högsta förvaltningsdomstolen

Hundskatt vid hotellvistelse
Hundskatt vid hotellvistelse

Olika momssatser gäller beroende på om det är hundar eller människor som ska bo på ett hotell. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

Ett företag som bedriver så kallat hundpensionat ansökte i Skatterättsnämnden om förhandsbesked. Bolaget har sammanlagt 40 boxar där djuren bor när deras ägare behöver inkvartera dem.

Den genomsnittliga vistelsetiden ligger på mellan tre och sju dygn och i login ingår bland annat utfordring två gånger per dag.

Bolaget ville veta om detta skulle beskattas med 25 procent moms, eller om den reducerade skattesatsen för rumsuthyrning i hotellverksamhet och liknande skulle anses tillämplig.

SRN ansåg att begreppet i mervärdesskattelagen tar sikte på personer och uttalade att denna tolkning även stämmer överens med begreppets normala betydelse och dessutom vinner stöd av förarbetesuttalanden. Mot denna bakgrund, och då bestämmelser om reducerad skattesats även ska tolkas restriktivt, fann nämnden att skattesatsen för hotellrörelse inte var tillämplig.

Moms skulle istället tas ut med 25 procent. Sökanden överklagade, men Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, gör nu samma bedömning och fastställer förhandsbeskedet.

 

 

Foto: Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt