Skip to content

Regeringen vill stärka rättssäkerheten för tvångsvårdade patienter

I syfte att bland annat stärka rättssäkerheten för tvångsvårdade patienter ger regeringen nu Socialstyrelsen i uppdrag att förstärka tillsynen över den psykiatriska hälso- och sjukvården under år 2012.

Efter att ha tagit del av Socialstyrelsens tillsynsrapport år 2011 bedömer regeringen att tillsynen över den psykiatriska hälso- och sjukvården behöver förbättras och förstärkas.

Regeringen ger därför nu Socialstyrelsen i uppdrag att förstärka tillsynen över den psykiatriska hälso- och sjukvården under 2012. Myndigheten tilldelas 50 miljoner kronor för genomförandet av uppdraget.

Socialstyrelsen ska i sitt arbete bland annat fokusera på att stärka rättssäkerheten för tvångsvårdade patienter. Detta genom att bland annat kartlägga förekomsten av tvångsåtgärder som är reglerade lag och de som inte har stöd i lag.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 mars 2013.

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt