Skip to content

Regeringen utreder hårdare tag vid Konkurrensverkets razzior

Dan Sjöblom - generaldirektör för Konkurrensverket
Dan Sjöblom - generaldirektör för Konkurrensverket

Är det rimligt att Konkurrensverket ska kunna kräva att det företag som man genomför en razzia hos ska tvingas till aktivt samarbete? Det är en av de frågor som regeringen har beslutat att se över för att kunna ta hårdare tag mot olaglig konkurrens.

Regeringen har i ett kommittédirektiv beslutat att göra en grundlig genomsyn av lagen. En särskild utredare ska bland annat se över om det är rimligt att Konkurrensverket ska kunna kräva att ett företag som blir utsatt för en razzia måste samarbeta aktivt.

Stockholms tingsrätt får enligt lag fatta beslut om vilka åtgärder Konkurrensverket får vidta i samband med sina tillslag. Dessa befogenheter kan vara väldigt långtgående och även omfatta till exempel styrelseledamöters privata bostäder.

Konkurrensverket kan begära biträde från Kronofogden för att rent praktiskt genomföra sina utredningar på plats. Det finns däremot inte något uttryckligt lagstöd för att Konkurrensverket kan kräva att företaget aktivt ska samarbeta vid tillslagen. Regeringen skriver:

”Bland annat i samband med eftersökning av affärshandlingar som inte finns lagrade i fysisk form, utan i digitala medier, är det ofta i praktiken nödvändigt att det undersökta företaget bistår med inloggningsuppgifter eller krypteringsnycklar för att Konkurrensverket ska kunna få del av det digitalt lagrade materialet.”

Regeringen understryker dok att en eventuell lagskärpning måste vägas mot det förbud som finns i Europakonventionen om att den som misstänks för brott inte kan tvingas att agera till nackdel för sig själv.

Utredaren ska också enligt kommittédirektivet:

- överväga om det finns anledning att införa bestämmelser som gör det möjligt att tillfälligt avbryta de tidsfrister som gäller vid utredningar av företagskoncentrationer.

- göra en analys av det svenska eftergiftsprogrammet för företag som självmant avslöjar olagliga konkurrens och undersöka om det finns behov av att införa bestämmelser om ett "kölappssystem" som kan involvera flera företag.

- undersöka om det finns behov av att reglera det arbetssätt som Konkurrensverket tillämpar när man från ett företag tar med sig digitalt material för att genomföra en granskning utanför företagets lokaler.

Utredningen ska redovisas till regeringen senast den 6 mars 2013.

 

 

 

Foto: Catharina Biesèrt

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt