Skip to content

Regeringen: Fler dömda kvinnor ska ges möjlighet till arbete

Regeringen ger Kriminalvården och Arbetsförmedlingen i uppdrag att förstärka insatserna för dömda kvinnor. Syftet är att förbättra deras förutsättningar att få arbete efter frigivning. - Regeringen vill ge dömda kvinnor bättre förutsättningar för ett liv utan kriminalitet, säger justitieminister Beatrice Ask.

Myndigheternas insatser ska särskilt inriktas på att planera åtgärder som förbättrar kvinnornas förutsättningar på arbetsmarknaden, motivera kvinnorna till att ta del av åtgärder, tillsammans med kvinnorna ansvara för att genomföra och fullfölja planeringen samt att stötta kvinnorna och följa upp vidtagna åtgärder.

- En viktig del i att förebygga återfall i brottslighet är möjligheten för tidigare dömda personer att få ett arbete. Regeringen bedriver en inkluderande arbetslinje där människors potential på arbetsmarknaden måste tas tillvara, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i ett pressmeddelande.

Kriminalvårdens och Arbetsförmedlingens generaldirektörer välkomnar uppdraget.

– Kriminalvårdens kvinnor är särskilt utsatta och behöver stöd och hjälp för att bryta sin kriminella bana. I det återfallsförebyggande arbetet är jobb ett viktigt inslag. Mycket görs redan idag inom våra båda myndigheter men nu har vi fått en signal om att regeringen vill att vi ska ta ytterligare steg tillsammans, det sättet att arbeta välkomnar jag särskilt, säger Nils Öberg, generaldirektör Kriminalvården i ett pressmeddelande.

Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, instämmer.

– Det är mycket positivt att vi nu går in med tidiga och gemensamma insatser för att bryta kvinnornas svårighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Lyckas vi blir även deras barn vinnare.  

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt