Skip to content

Polisens provokation inget hinder i hovrätten – hemtjänstanställd döms för stöld

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer en kvinna anställd inom hemtjänsten för stöld. Detta sedan hon tagit pengar, som placerats ut av polisen, hemma hos en äldre dam som kvinnan såg till.

En kvinna anställd inom hemtjänsten åtalades i tingsrätten för stöld sedan det uppdagats att hon tagit 500 kronor ur en plånbok hemma hos en av de gamla hon såg till, en 98-årig kvinna.

98-åringen hade tidigare haft problem med stölder hemma. Polisen hade därför lagt dit pengarna ifråga, som kvinnan sedan ertappats med.

Tingsrätten ogillade dock åtalet med hänvisning till bristande uppsåt.

Domstolen anmärkte att kvinnan erkänt gärningen, men att hon inte känt till att det varit polisens pengar som hon tagit. Enligt rätten hade kvinnan med all sannolikhet avstått från stölden om hon känt till att det var polisens pengar.

Tingsrätten konstaterade att polisen även hade ersatt de 140 kronor som fanns i plånboken med sina pengar. Kvinnan hade därigenom vid det aktuella tillfället inte kunnat ta 500 kronor utan polisens provokation.

Tingsrätten uttalade att provokationen i det aktuella fallet skulle anses som en så kallad bristande materiell straffbarhetsbetingelse. Något som i sin tur skulle medföra att åtal inte väcks, alternativt att friande dom meddelas.

Hovrätten ändrar nu underinstansens dom och dömer kvinnan för stöld. Domstolen konstaterar att det faktum att kvinnan inte vetat om vem pengarna tillhörde inte utesluter att hon haft uppsåt till stölden.

Angående provokationen understryker rätten att polisen endast placerat avfotograferade sedlar i en plånbok i en stängd byrålåda. Och att ingenting i utredningen tyder på att polisen lockat eller utmanat kvinnan att stjäla pengarna. Syftet med åtgärderna har enligt rätten varit att få fram bevis för redan föreliggande brottslighet.

Polisen kan därför, enligt hovrätten, inte anses ha provocerat fram brottet. Kvinnan anses även ha haft goda möjligheter att ifrågasätta den bevisning som kommit fram genom polisens åtgärder. Hennes invändning ska därför inte medföra straffrihet och åtalet ska istället anses styrkt.

Påföljden bestäms till villkorlig dom och 50 dagsböter om 90 kronor.

Foto: Fredrik Sandberg / Scanpix

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt