Skip to content

Pojke nekades plats i skola på grund av sitt kön - DO och kommun förlikas

Håbo kommun betalar 30 000 kronor till en pojke som nekats plats i den skolklass han sökt till på grund av sitt kön.

Pojken sökte en plats på högstadiet i en skola i Håbo kommun där han önskade gå.

I den aktuella klassen fanns redan 13 pojkar och fem flickor, vilket skolan ansåg var en av förklaringarna till de arbetsmiljöproblem som fanns. Skolan beslutade därför att reservera de fyra lediga platserna i klassen för flickor.

Pojkens föräldrar anmälde Håbo kommun till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som efter utredning bedömt att skolan brutit mot diskrimineringslagen. Detta genom att ta hänsyn till de sökandes kön vid antagningsbeslutet.

DO och Håbo kommun har nu träffat en överenskommelse som ger pojken 30 000 kronor.

Skolan och kommunen kommer också att se över sina antagningsrutiner för att undvika att en liknande händelse inträffar i framtiden.

– Diskrimineringslagen är tydlig med att kön inte får användas som urvalsmetod vid antagning till grundskoleverksamhet, säger Anders Wilhelmsson, jurist på DO, i ett pressmeddelande.

– Även om en skola har som övergripande mål att ha en någorlunda jämn könsfördelning i klasserna får det aldrig bli avgörande i det enskilda fallet. Det är förståligt att det kan upplevas som kränkande att bli betraktad som ett arbetsmiljöproblem bara för att man är pojke, fortsätter Wilhelmsson.

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt