Skip to content

Platt fall för både AIK och Djurgården i domstol

Platt fall för både AIK och Djurgården i domstol
Platt fall för både AIK och Djurgården i domstol

AIK och Djurgården ska ersätta polisens kostnader för ordningshållande vid ishockeymatcher. Det slår förvaltningsrätten fast. Det handlar om totalt 10 domar och 12 ishockeymatcher.


Polismyndigheten i Stockholm har sedan den 17 oktober 2011 beslutat att idrottsaktiebolag har en skyldighet att ersätta myndigheten för kostnader när det gäller ordningshållande vid till exempel ishockeymatcher. Detta enligt ordningslagen. Under en övergångsperiod, fram till den 1 juli 2012, sker en nedsättning av ersättningsskyldigheten till 25 procent.

AIK Ishockey AB och Djurgården Hockey AB, har överklagat polismyndighetens beslut till förvaltningsrätten. Orsaken är att avgifterna inte varit lagligt grundade och att ishockeymatcherna inte har anordnats i vinstsyfte, enligt bolagen. De anser i stället att avgiften egentligen är en skatt och borde ha beslutats av riksdagen.

Bolagen anser också att det inte är skäligt att idrottsaktiebolag ska behandlas annorlunda än ideella föreningar som också anordnar ishockeymatcher.

Förvaltningsrätten skriver i sin dom att det är fråga om en specifik offentlig tillställning av en viss omfattning där polismyndigheten gör en individuell riskbedömning i nära anslutning till att bolagen anmäler sig som anordnare. Polismyndighetens kostnader kan därför inte anses redan vara finansierade genom skattemedel.

Förvaltningsrätten kan inte se annat än att avgifterna beräknats på ett korrekt sätt så att full kostnadstäckning uppnås. Det är därmed fråga om en avgift och inte en skatt. Förvaltningsrätten konstaterar också att det är Riksdagen som har beslutat om lagstiftningen och att regeringen har getts föreskriftsrätt vilket innebär att beslutet anses lagligen grundat.

När det gäller frågan om att ishockeymatcherna anordnats i vinstsyfte så hänvisar förvaltningsrätten till Kammarrätten i Göteborg och en dom där. Denna innebär att när det gäller elitishockeyverksamhet innefattar matcharrangemangen i sig ekonomiska aktiviteter av en sådan omfattning att matcherna ska anses anordnade i vinstsyfte.

Vad gäller beloppets storlek anser förvaltningsrätten att det inte finns skäl att ytterligare sätta ned eller efterge det högsta belopp som polismyndigheten bestämt.

 

 

Foto: Bertil Ericsson/Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt