Skip to content

Ökad rättssäkerhet i samband med resning i brottmål

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till ändringar angående resningsförfarandet i brottmål.

Förslagen innebär att rättssäkerheten och förutsebarheten ökar för den enskilde som vill ansöka om resning. Det regeringen föreslår är bland annat att:

  • Åklagaren ska under vissa förutsättningar vara skyldig att återuppta en förundersökning när frågan om resning i brottmål aktualiseras. Kraven för att återuppta en förundersökning sänks något jämfört med de krav som utvecklats i praxis. Genom förslaget blir det mer tydligt och förutsebart i vilka situationer åklagaren ska återuppta en förundersökning i resningssammanhang.
  • Domstolen får möjlighet att i ett ärende om resning förelägga åklagaren att vidta en viss utredningsåtgärd. Ett sådant föreläggande innebär i praktiken att åklagaren kommer att behöva återuppta förundersökningen. Att den enskilde kan vända sig till domstol med en sådan begäran bidrar till en ökad rättssäkerhet för den enskilde.
  • Den tidigare tilltalade och målsäganden ska ha rätt till rättsligt biträde när det behövs med anledning av att frågan om resning har aktualiserats. För den tidigare tilltalade ska i sådana fall offentlig försvarare förordnas. På så sätt kommer den som har dömts för brott att kunna få hjälp att utreda om det finns förutsättningar att ansöka om resning.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt