Skip to content

Morddömd frias av hovrätten i High Chaparral-målet - "finns utrymme för annan gärningsman"

Göta hovrätt friar den 37-årige man som dömdes i tingsrätten för mord i samband med en motorcykelträff på High Chaparral sommaren 2011.

Hovrätten gör bedömningen att den bevisning som åklagaren lagt fram inte med tillräcklig styrka visar att den åtalade gjort sig skyldig till mordet. 

- För en fällande dom i brottmål krävs det att det ska vara praktiskt taget uteslutet att det har gått till så som åklagaren påstått, säger rättens ordförande Charlotta Riberdahl. 

- Hovrätten anser att det visserligen finns bevisning som är besvärande för mannen och som talar för hans skuld, men att det finns andra omständigheter som innebär att det finns utrymme för att någon annan person har dödat den avlidne. Därför frias den åtalade mannen från åtalet för mord, . 

Åklagaren har försökt visa att den åtalade mannen attackerade och högg den avlidne med kniv. Mannen kunde också genom iakttagelser från personer på platsen och genom teknisk bevisning bindas till brottsplatsen och till den kniv som använts vid mordet. Ingen av de personer som har hörts under rättegången har dock sett när den avlidne knivhöggs och det har befunnit sig ett mycket stort antal personer på platsen.

Det har också gått en viss tid från det att den avlidne knivhuggits till dess att den nu friade mannen setts med kniven. Detta innebär enligt hovrätten att det finns utrymme för att någon annan person än den åtalade har knivhuggit och dödat den avlidne. Rätten har därför frikänt mannen från ansvar för mord alternativt dråp. 

Mannen åtalades och dömdes vid tingsrätten även för ringa narkotikabrott. Domen överklagades dock inte vad gäller detta brott. Tingsrättens dom står därför fast i denna del. 

Den åtalade mannen försattes på fri fot efter det att rättegången i hovrätten avslutades den 24 april.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt