Skip to content

MÖD: Tillåtet ta ut VA-avgift för obebyggd fastighet

Tjörns kommun hade rätt att debiterade en man för vatten och avlopp trots att avgifterna gällde en obebyggd fastighet, som mannen ägde, där vatten och avlopp inte fanns indraget.

En man väckte talan hos Statens va-nämnd om återbetalning av avgifter som han debiterats av kommunen för vatten och avlopp. Avgifterna gällde en obebyggd fastighet som mannen ägde, dit vatten och avlopp inte fanns indraget.

Nämnden konstaterade att en avgift kunde tas ut även om en fastighet inte brukade den allmänna va-anläggningen eller var ansluten till den, trots att fastigheten var obebyggd.

Mannens talan lämnades därför utan bifall.

Mannen överklagade till Mark- och miljööverdomstolen som nu gör samma bedömning som va-nämnden och fastställer dess beslut.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt