Skip to content

”Många blir förvånade när de väl inser sitt höga värde på arbetsmarknaden”

Susanne Falk
Susanne Falk

TEMA Jobb & Karriär: Fyra av tio som inte aktivt söker nytt arbete är ändå beredda att byta jobb om ett erbjudande dyker upp.

- Det finns många som blir förvånade när de väl förstår vilket högt värde de har på arbetsmarknaden , säger Susanne Falk på HR Commitment som arbetar med kvalificerad rekrytering.

Mönstren går igen i de flesta undersökningar som görs över rörligheten på arbetsmarknaden för akademiker. Det finns betydligt fler personer som är beredda att byta jobb än som är aktivt arbetssökande.

I den senaste undersökningen som Dagens Juridik har genomfört bland just jurister så ställdes frågan ”har du för avsikt att byta arbete?”

Tio procent svarade ”ja, inom ett år”, 17 procent svarade ”ja, inom ett halvår” och 34 procent svarade blankt nej. Samtidigt svarade 39 procent att de är beredda att hoppa på ett nytt arbete ”om rätt erbjudande ges”.

Idag är det dock svårt att säga att man är antingen arbetssökande eller inte.

- Situationen har ju förändrats rejält, säger Susanne Falk som är specialiserad på rekrytering av jurister. Idag är det vanligt att man har en löpande kontakt med en rekryterare som har CV och profil inlagt för framtida rekryteringar. Skalan blir då glidande mellan att vara aktivt arbetssökande och att slå sig till ro med det arbete man har.

- Det är ganska vanligt att man pratar med människor som säger att de i och för sig trivs bra och inte har för avsikt att söka sig därifrån men som ändå nappar när någonting intressant dyker upp.

Susanne Falk säger att de tilltänkta kandidater som hon kontaktar kan delas upp i två sorter:

- Dels finns det de som blir smickrade och glada – många som blir förvånade när de väl förstår vilket högt värde de har på arbetsmarknaden och att deras kompetens är efterfrågad, dels finns de som redan är väl medvetna om sitt värde.

Vad tycker arbetsgivare om att deras anställda finns med i den här typen av databaser och kontaktas av sådana som du som aktivt försöker få de anställda att byta?

 - Även om det har blivit mer och mer accepterat så är detta fortfarande känsligt för många och vi tillämpar ju full sekretess.  Å andra sidan är det ju också ett bevis för arbetsgivarna att de har värdefull personal som de ska vara rädda om och håll hårt i. För övrigt finns ju ofta även chefer och arbetsgivare med som arbetssökande.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt