Skip to content

Malmö - det stora problembarnet i stor kartläggning av storstadsbrottslighet

Brå har kartlagt storstadsbrottsligheten i Sverige
Brå har kartlagt storstadsbrottsligheten i Sverige

Nya former av organiserad brottslighet dyker först upp i Malmö för att sedan sprida sig till övriga landet. Även om flest brott anmäls i Stockholm som uppger göteborgarna att de är mer utsatta för misshandel. Det visar Brottsförebyggande rådets stora kartläggning av storstadsbrottsligheten i Sverige.

Brottsförebyggandet rådet, Brå, har på uppdrag av regeringen genomfört kartläggningen av brottslighet och trygghet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Generellt sett har de tre storstäderna en högre brotts- och otrygghetsnivå än övriga landet och Malmö ligger i topp.

I Brå:s uppdrag ingick bland annat att studera den organiserade brottsligheten. Utredningen visar att den organiserade brottsligheten i de tre städerna ser ganska lika ut när det gäller både karaktär och utveckling. De vanligaste brotten inom den organiserade brottsligheten är stöld, häleri, narkotikabrott och rån.

- Tröskeln för att begå våldshandlingar inom den kriminella miljön har blivit lägre, säger Daniel Vesterhav, utredare på Brå. Det beror på att fler personer i den kriminella miljön ansluter sig till grupperingar, beväpnar sig i högre grad och är måna om att upprätthålla sin status. 

Enligt kartläggningen särskiljer sig Malmö från de andra städerna genom att de kriminella befinner sig på en geografiskt liten yta. De får svårare att undvika varandra och det ökar risken för våldsamma möten samtidigt som tillgången på vapen är hög. De flesta skjutningar med koppling till den organiserade brottsligheten bedöms bottna i personliga konflikter. 

- Det handlar inte om gängkrig och marknadsandelar, säger Daniel Vesterhav. Brå:s kartläggning visar på en tendens att nya former av organiserad brottslighet ofta dyker upp först i Malmö – innan den sprider sig till övriga städer. Det gäller till exempel vissa internationella broderskapsgrupperingar och storskaliga bedrägerier.

- Här kan Malmös geografiska läge ha betydelse med närhet till impulser från Danmark. Under senare år har dock den organiserade brottsligheten kommit att länkas till företagsverksamhet. Det kan handla om att starta egna verksamheter med svartarbete, bedrägerier och att utöva utpressning mot andra företag.

Enligt Brå påverkas läget också av den sociala situationen.

- Malmö har en särskilt besvärlig social och ekonomisk grundsituation jämfört med Stockholm och Göteborg, säger Emma Ekström, utredare på Brå. I Malmö är andelen förvärvsarbetande lägre, barnfattigdomen är högre, andelen hemlösa är hög och det är fler personer som får ekonomiskt bistånd. Andelen unga i brottsaktiv ålder är ungefär lika hög i de tre städerna, men många unga i Malmö kan uppfatta sina livschanser som små vilket ökar risken för brottslighet.

Brå har använt två datakällor som underlag för kartläggningen. Dels statistik över anmälda brott men även offerstudien Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

Brottsligheten ligger högt i alla tre städerna men Stockholm ligger högst när det gäller anmälda brott. Malmö utmärker sig när det gäller anmälda brott som har karaktären av så kallade instrumentella hot – som utpressning och övergrepp i rättssak. Detta skulle, enligt Brå, kunna vara ett tecken på att Malmö, i förhållande till sin storlek, är mer drabbat av brottslighet som har sin grogrund i organiserad brottslighet.

Enligt NTU har dock inte allmänhetens utsatthet för brott generellt sett utvecklats negativt i de tre städerna under senare år. I vart fall i Stockholm och Malmö har trygghetsnivåerna till och med ökat. 

 

 

Foto: Johan Nilsson/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt