Skip to content

Mäklare medverkade till felaktigt kontrakt och agerade som säljarens ombud - varnas

En mäklare som haft ett förmedlingsuppdrag av en fastighet som var föremål för avstyckning upprättade köpehandlingar avseende hela fastigheten. Därigenom har hon medverkat till att köparen kunnat söka och erhålla lagfart för hela fastigheten.

Avtalsparterna är eniga om att det aktuella köpeobjektet utgör en del av en fastighet. Då köpekontrakt och köpebrev inte återger denna omständighet på ett korrekt sätt återspeglar de inte det verkliga förhållandet, konstaterar Fastighetsmäklarnämnden, FMN. Vilket strider mot god fastighetsmäklarsed.

FMN konstaterar också att mäklaren, i strid med uttrycklig bestämmelse i fastighetsmäklarlagen, agerat som säljarens ombud. Detta genom att för säljarens räkning underteckna ”Avtal om tillägg/ändring” till köpekontraktet i samband med tillträdet.

För dessa båda förseelser meddelas mäklaren nu en varning.

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt