Skip to content

Lundsberg misstänks för bidragsfusk i miljonklassen

Internatskolan Lundsberg misstänks för att ha fuskat till sig bidrag på nära tre miljoner kronor genom att hävda att fler elever hade sina föräldrar utomlands än vad som var fallet. 

Lundsberg har mellan 2008 och 2011 fått bidrag för 41 elever vars föräldrar ska ha bott utomlands. Men i själva verket ska en eller båda föräldrarna ha bott kvar i Sverige, vilket bara borde ha berättigat skolan vanlig kommunal skolpeng. Det uppger tv-programmet Uppdrag granskning.

Statsbidraget är 138 000 kronor per utlandssvensk elev och år medan den kommunala skolpengen i genomsnitt är på 70 000 kronor.

Det är dock inte bara Lundsberg som fått felaktiga utbetalningar utan även internatskolorna Grenna och Sigtuna. På Grenna fann Uppdrag granskning ett fall av felaktig utbetalning och på Sigtuna sex fall.

Enligt Uppdrag granskning sökte Lundsberg statsbidrag 146 gånger under drygt tre års tid. Av dessa borde 41 inte ha bifallits. Skolan har fått totalt 2 954 400 kronor i statsbidrag men korrekt hade varit ungefär hälften i kommunal skolpeng.  

Lundsberg ska dessutom ha sökt och fått statsbidrag plus skolpeng för en och samma elev vid minst 13 gånger.

Staffan Hörnberg, rektor vid Lundsberg menar att Skolverket gett Lundsberg fel information om reglerna.

– Varför har Skolverket inte reagerat utan bara betalat ut det här?

Joakim Feldt, enhetschef på Skolverket, menar dock att det är skolorna själva som är ansvariga för att kontrollera att uppgifterna stämmer. Skolverket gör själv inga kontroller.

Hörnberg anklagar dessutom de berörda föräldrarna för falskt intygande. Men när Uppdrag granskning pressar honom om de dubbla bidragen, ges en annan förklaring:

– Det handlar om mänskliga fel som har gjorts av en ung ekonomichef, som har försökt göra det här efter bästa förmåga.

Enligt Hörnberg kommer Lundsberg att återbetala alla felaktigt utbetalda bidrag.

Foto: Scanpix

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt