Skip to content

Lockpris i 15 av 20 förmedlingar - mäklare varnas

Fastighetsmäklarnämnden, FMN, har granskat 20 av en mäklares förmedlingar under perioden maj 2009 och april 2010.

FMN konstaterar att mäklaren systematiskt har använt sig av så kallade lockpriser. Detta då skillnaden mellan utropspris och köpeskilling skiljer sig avsevärt, mellan 22 och 45,8 procent, i 15 av förmedlingarna.

Mäklaren har enligt FMN inte visat att han inte haft möjlighet att närmare förutse den slutliga köpeskillingen.

Att uppdragsgivaren förklarat sig villig att sälja till annonserat pris eller att det är säljaren och marknaden som slutligen fastställer slutpriset där fastighetsmäklaren endast har en rådgivande roll, ursäktar inte det inträffade.

FMN finner därmed att mäklaren åsidosatt såväl omsorgsplikten som god fastighetsmäklarsed och meddelar nu honom en varning.

Foto: Scanpix

  • Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt