Skip to content

Livstids utvisning för Sigtunamamman som mördade sina söner

Den kvinna som mördade sina två minderåriga söner i Sigtuna i höstas får sin utvisning på livstid fastställd av Svea hovrätt.

Kvinnan som i media kallats "Sigtunamamman" dömdes i tingsrätten för mord på sina två söner.

Kvinnan uppgav att hon i en veckas tid före dådet börjat tänka att barnen skulle få det bättre i himlen än på jorden och erkände att hon puttat ner pojkarna i vattnet där de drunknat.

Tingsrätten menade att det inte finns något tvivel om att det i allt väsentligt gått till så som mamman berättat. Att hon på grund av sitt psykiska tillstånd inte sett någon annan utväg för vad hon upplevde som en mycket svår situation talade enligt rätten i mildrande riktning.

I motsatt riktning talade dock kvinnans uppgifter om att hon tänkt på att ta pojkarnas liv under en längre tid och att det varit fråga om två skyddslösa barn som dödats av den som de litat på och stått i beroendeställning till.

Då förloppet inte varit helt kortvarigt och dessutom måste ha varit ångestladdat för barnen bedömde tingsrätten gärningen som mord. Påföljden bestämdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och livstids utvisning.

Kvinnan överklagade domen och anförde att hon var rädd för sin säkerhet om hon tvingades återvända till sitt hemland Kenya.

Hovrätten anser dock att kvinnans uppgifter inte föranleder någon annan bedömning än den som tingsrätten tidigare gjort. Tingsrättens dom står därmed fast.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt