Skip to content

Lehman Brothers stämmer Svensk Exportkredit för obetalda skulder – kräver 530 miljoner kronor

Lehman Brothers konkursbo stämmer det statliga finansbolaget Svensk Exportkredit, SEK, på över en halv miljard kronor. Brothers anser inte att SEK har betalat sina skulder till fullo och dessutom ska man ha använt en för låg räntesats vid betalning. Det rapporterar Dagens Industri.

Tvisten uppstod den 15 september år 2008. Lehman Brothers ansökte om konkursskydd och SEK avvecklade då hastigt sin portfölj med så kallade derivattransaktioner hos Lehman Brothers.

När portföljen avvecklades var båda parter överrens om att SEK var skyldig Lehman Brothers pengar. De var dock inte överrens om hur mycket pengar som skulle betalas.

Enligt Dagens Industri ansåg SEK att värdet på de 63 derivat som sades upp den 15 september 2008 skulle baseras på det pris man fick betala för att derivatplaceringar hos en annan firma. Lehman Brothers däremot ansåg att man skulle få mer betalt, nämligen strax över 190 miljoner kronor.

I fjol, det vill säga tre år efter att tvisten uppstod, valde dock SEK att betala in en lägre summa än Lehman Brothers begärt. Summan betalades dessutom med en avsevärt lägre räntesats än den Lehman Brothers menar ska gälla.

Lehman Brothers konkursbo har nu valt att stämma SEK på totalt 73,9 miljoner dollar. Vilket motsvarar knappt 530 miljoner kronor, inklusive en ränta baserad på den amerikanska styrräntan plus 15,4 procent. De kräver dessutom att SEK betalar rättegångskostnaderna. 

"SEK:s bedömning är att inga betydande förluster kommer att uppstå relaterat till konkursen i Lehman Brothers, inklusive den aktuella stämningsansökan. Vi har över historien haft god lönsamhet och få kreditförluster, tack vare vår konservativa affärsmodell. Vi har använt Lehman Brothers, på samma sätt som vi använt andra banker, för att täcka av risker och därmed minska vårt risktagande.", sa SEK:s vd Peter Yngwe i ett pressmeddelande som SEK publicerade på sin hemsida dagen efter att stämningsansökan inkommit till Stockholms tingsrätt.

SEK har begärt att få anstånd med sitt svaromål till den 31 augusti.

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt