Skip to content

Långa fängelsestraff för människohandel i Göteborg

Samtliga sex åtalade i det stora människohandelsmålet i Göteborg döms till långa fängelsestraff.

Sex män åtalades i tingsrätten för att ha organiserat prostitution av rumänska kvinnor i Göteborg.

Av utredningen framgick att verksamheten, som har genererat stora vinster, bedrivits under människohandelsliknande förhållanden där kvinnorna utnyttjats på ett hänsynslöst sätt.

Tingsrätten finner att prostitutionen skett i den omfattningen och på det sätt som åklagarna anfört. Männen har därmed gjort sig skyldiga till grovt koppleri mot nio kvinnor.

Två av männen anses ha utnyttjat ett maktförhållande som de haft mot varsin kvinna. Därmed döms de också för människohandel.

De övriga männen anses inte ha haft insikt i att det funnits sådana maktförhållanden och döms därför i de fallen enbart för koppleri.

Tingsrätten bestämmer påföljden till sex års fängelse vardera för de två huvudmännen, det vill säga de som döms för både människohandel och koppleri. Detta då de haft de mest centrala rollerna i prostitutionen.

Av de övriga tilltalade döms tre män vardera till fängelse i fyra år och sex månader samt en man till tre års fängelse.

Tingsrätten finner även att männen, då de döms för allvarlig brottslighet och saknar anknytning till Sverige, ska utvisas på livstid.

Rätten ålägger dessutom männen att betala skadestånd med mellan 60 000 kronor och 180 000 kronor till fyra av kvinnorna.

Avseende två kvinnor konstaterar domstolen att bevisningen inte är tillräcklig för fällande domar.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt